an-img-01
contact-bg-an-01
contact-bg-an-01
Erken Çocukluk

Eğitim Programı

 • Eğitim programlarımız oluşturulurken tek bir eğitim modeli anlayışı benimsenmez Öğretim metodlarını çeşitlendirmemiz her çocuğa ulaşabilmeyi sağlayacaktır.
 • Programda her hafta farklı temalar, kavramlar ele alınır, belirli gün ve haftalar eğlenceli faaliyetlerle sunulur.
 • Bunları Biliyor Muydunuz?, Her Ay Bir Ülke Tanıyorum, Hayatımızda İz Bırakanlar, Meraklı Zihinler, Her Ay Bir Enstrüman Tanıyoruz, Merak Köşem gibi faaliyetler çocukları düşünmeye, araştırmaya, sorgulamaya sevk eden ve yeni bilgiler edinmesine fırsat veren çalışmalardandır.
Düşünme

Becerileri

Bilgiyi doğrudan öğretmenin sunduğu sıradan eğitim modelinden farklı olarak öğrenciyi düşünmeye, araştırmaya, doğru soruyu sorabilmeye sevk eden, yaratıcılık, sorun çözme becerilerinin gelişimine de katkı sağlamayı amaç edinen okulumuz eğitim anlayışında çok önemli bir yere sahip bir programdır.
Peki bunu nasıl yapıyoruz?

Öğretmenin Rolü
 • Bilgiyi hemen sunan bir rolden düşünmeye sevk eden, sorularla sürece rehberlik eden kişi konumundadır.
 • Yaklaşımıyla öğrencilerini soru sormaya, meraklandırmaya ve araştırmaya teşvik eder.
 • İyi bir dinleyicidir. «İyi bir dinleyicinin varlığı karşı tarafı her zaman konuşturmaya teşvik eder»
Scamper

Çalışmaları

Yaratıcı düşünme ve öğrenme tekniklerinden biri olan scamper tekniği programımızda önemli bir yere sahiptir Her konuda çocukları hayal kurmaya, sorgulamaya, yaratıcı düşünmeye iten scamper soruları öğretmen tarafından çocuğa sunulur Çocuk düşüncesini çizerek ya da farklı malzemeler tasarlayarak paylaşabilir Çocuğun sunmuş olduğu düşünceler öğretmen tarafından not edilir

 • Sürekli kar yağsaydı ne olurdu?
 • Boynun bir zürafa kadar uzun olsa neler görürdün.
 • Eskiden internet yokken insanlar ne yapardı?
 • Bilgisayarları uzaylılar üretmiş olsa nasıl yaparlardı.
 • Sen anne/baba olsan annen ile baban senin çocuğun olsa onlara neler söylerdin?
Merak

Köşesi

Sınıfta bir köşe oluşturulur. Öğrenci merak ettiği, araştırmak, öğrenmek istediği bir nesnenin/konunun bu merkezde gündeme alınacağını bilir. Öğrencinin belki konuyla ilgili belki konudan bağımsız merak ettiği bir konuya dikkat çekilerek keşfe çıkılır. Burada öğretmenin görevi öğrenciyi yine düşünmeye, soru sormaya teşvik etmek ve gelen sorulara öğrencinin deneyimleyerek cevap bulmasını sağlamaktır.

Merak Eden

Düşünür Kaşifler

Gems Great Explorations In Math And Science

GEMS Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanır, böylece bilimsel düşünmenin ilk temelleri de atılmış olur. Çocuklar bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bilginin bağlantılarını erken yaşlarda, yaşayarak öğrenir.
GEMS etkinlikleri öğrencilerin günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.

 • GEMS programındaki aktiviteler öğrencileri prensip ve kavramları öğrenmeden önce DENEY YAPMA ve TECRÜBE KAZANMAYA yöneltmektedir.
 • GEMS üniteleri öğrencilerin SORU SORMASINA, bu sorulara YANIT VERMESİNE ve daha kapsamlı DÜŞÜNMESİNE olanak tanır.
Bu yıl eğitim planlarımızda;
 • Yumurtalar
 • Filler ve Yavruları
 • Penguenler
 • Karıncalar
 • Arılar
 • Parmak İzleri
 • Kelebekler gibi farklı, bir o kadar da ilgi çekici, merak uyandıran, düşünmeye ve araştırmaya sevk eden konular ele alınacak.
 • Düşünme Becerileri Gelişimini destekleyecek kendi yayınlarımız olan kitap çalışmaları da eğitim programlarımızda önemli bir yere sahiptir.
 • Düşünme ve Kavrama Becerileri (36 72 Ay)
 • Düşünme Becerileri Geliştirme Etkinlik Kitabı (36 72 Ay)
509

Mutlu Çocuklar

485

Mutlu Veli

10

Farklı Branş Dersi