Erken Çocukluk Eğitimi’nde Amaç

Çocuklarımızın temel, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak, onların potansiyellerini, yeteneklerini keşfetmesini ve fark etmesini sağlamak, deneyimledikleri her şeyi yaşam becerisi olarak hayatlarına transfer etmelerine yardımcı olmaktır . Bunun

 • Çocuğun kendini ifade edebildiği, dinlenildiği, sevildiğini ve değerli olduğunu hissettiği, mutlu, istikrarlı ve güvenli bir ortam sağlamak
 • Çocuğun kendini tanıması ve bireysel becerilerinin ortaya çıkmasını sağlayan, araştırmayı ve keşfi teşvik eden, öğrenmeyi sevdiren, gelişen dünyaya uyum sağlayan özgün bir eğitim programı sunmak
 • Çocukların gelişiminde, öğrenmesinde ve eğitimin kalitesinde belirleyici bir unsur olan aileleri eğitim sürecinin bir paydaşı olarak gören bir yapı oluşturmak,
 • Çağdaş değerlere, dili iyi kullanma becerilerine sahip, toplumda fark yaratacak ve fark edilecek dünya vatandaşları yetiştirmek, üzere eğitim faaliyetleri planlanır.
 • Merkezlerimizde bilimsel temelli özgün bir eğitim programı uygulanmaktadır Eğitim yaklaşımımızda öne çıkan bazı unsurlar

 • Öğrenme ve gelişme için ideal fiziksel ortam,
 • Bilişsel gelişimin en önemli unsurlarından biri olan dil gelişimine özel yaklaşım,
 • Kendiyle ve dünyayla barışık çocuklar için sosyal duygusal gelişime yönelik özel program,
 • Ailenin eğitim hayatında aktif bir paydaş olduğu aile katılımı modeli,
 • Her çocuğun erken yaşlarda İngilizce ile tanışmasını ve öğrenme isteğini sağlayacak eğitim programı,
 • Her çocuğu kendi içinde takip eden, gelişimsel süreçlerini değerlendiren gözlem gelişim ve değerlendirme sistemi ve raporları
 • Öğretmenin programı en iyi şekilde uygulamasını ve kendini geliştirmesini sağlayan düzenli öğretmen eğitimi süreci

Düşünen Minikler Erken Çocukluk Beceri programının amacı; çocukların zihinsel, duygusal ve bedensel gelişimleri yönünden kapasitelerini üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.
Düşünür Beceri Akademisi Programı ile;

 • Yaşam Becerileri,
 • İletişim Becerileri,
 • Düşünme Becerileri, zengin etkinlik ve atölye çalışmaları ile,

ayrı ayrı ve birlikte ele alınır.

Her Çocuk farklı Bireydir

 • Her çocuğun ayrı bir birey olarak farklı özellikleri, iletişim yolu ve öğrenme sitili vardır.
 • Çocukların bu bireysel özelliklerini tanımak ve anlamaya çalışmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.