İletişim Becerileri

Çocuğun kendini ifade edebildiği, dinlenildiği ortamlar sunularak iletişim becerilerini destekleyecek çalışmalar gerçekleştiririz.

Çember Zamanı - Beraber Saat

Tüm sınıfın özel bir olayı yada konuyu konuşmak üzere bir araya geldiği zamandır.Bu zamanda çocuklar büyük bir grubun parçası olmayı,fikir dinleyip önermeyi, sıra beklemeyi, paylaşmayı,grup içinde bazen bir lider, bazen de bir izleyici olunabileceğini keşfeder. Öğretmenin çocuklara bir mesaj verebildiği, önemli bir olayı aktardığı zamandır.

Türkçe Dil Etkinliği

Dinleme, anlama, kavrama, dili doğru ve güzel kullanarak kendini ifade edebilmeyi geliştiren, kelime dağarcığını zenginleştiren çalışmalar.

Drama Çalışmaları

Çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, gelişimlerini destekleyen, belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel veya sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir.

Kuklalar Konuşuyor

Kuklalar yardımıyla çocukların yaratıcılıkları ve dil becerileri geliştirilirken, sosyal duygusal gelişimleri de desteklenir.

Masal Dünyası

Seçilecek doğru kitap ve farklı masal okuma teknikleriyle hayal gücünü genişletir. Çocukların kendini daha rahat ifade etme, problem çözme ve korkularıyla baş edebilme becerilerini geliştirip, özgüvenini güçlendirir.

Sanat Etkinlikleri

Yaş gruplarına uygun yoğurma maddeleri ile küçük ve büyük kas gelişimine yönelik çalışmalar: Kesme, katlama, özgün eserler ortaya koyma, yaratıcılıklarını destekleme, materyal kullanma becerilerini geliştirme, projeler oluşturma yeteneği ile ilgili çalışmalar yapılır.

Hareket ve Koordinasyon Eğitimi

Hareket etkinliği, çocukların motor gelişimlerinin desteklenmesi ve hareket becerilerinin kazandırılması amacıyla ele alınabileceği gibi geçiş etkinliği olarak da uygulanmaktadır. Beden ve alan farkındalığını ele alan etkinlikler hem oyun alanında hem de bahçede yapılabilmektedir.

Hayatımızda İz bırakanlar

Çocuklarımızın hayatları boyunca isimlerini duydukları, eserlerini gördükleri, duydukları kişileri yakından tanıyacakları bir çalışmadır. Mustafa Kemal Atatürk, Vivaldi, Mozzart , Fazıl Say, Ibni Sina gibi hayatımızda önemli iz bırakmış kişiler hakkında yeni ve farklı bilgiler öğretmenin rehberliğinde keşfedilecektir.

Her Ay Bir Ülke Tanıyorum

Bu çalışmayla çocuklarımızın öncelikli olarak yaşadıkları ülkeyi tanımaları, sonrasında ise sosyal yaşantılarında isimlerini sıkça duydukları ülkeler hakkında yeni fikirler edinmeleri sağlanır.

Bunları Biliyormuydunuz?

Ders programına modüler olarak eklenecek bu çalışmada çocuklarımız ilgi çekici hikayelerle karşılaşacaklar. Her hafta birbirinden değişik, heyecanlı öykülerle tanışarak bilgilerine yenisini eklemeye devam edecekler.