Okuma Yazma Hazırlık Eğitimi

  • 5-6 yaş gruplarında öğrencileri ilköğretime hazırlamak, okul olgunluğunu geliştirmeye yönelik olarak ses farkındalık çalışmaları da gerçekleşir.
  • Fonolojik farkındalık çalışmaları dinleme, konuşma, sesleri hissetme, ayırt etme,aynı sesle başlayan ve biten kelimeler üretme vb. üzerinde yapılan etkinliklerdir

Okuma yazma becerilerinin kazanılması yönünde çalışmalara başlamadan önce çocukların hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi esastır. Yazıya geçişte rahatlık sağlayacak ön becerilerin geliştirilmesi de hedeflenir . Bu nedenle yazıya geçişte motor becerilerin kazanımı çizgi çalışmalarıyla gerçekleşir.