Yaşam Becerileri

Erken Çocukluk Döneminde ele aldığımız tüm aktivitelerle temel amacımız çocuklarda «farkındalığı» artırmak ve bunları günlük yaşam becerisi olarak kullanabilmektir.

Bahçe Etkinliği

Erken yaşlarda doğa ile etkileşim çocuğun sağlıklı gelişiminin yanı sıra doğaya karşı farkındalık, bağlılık ve ekolojik sorumluluğun gelişmesi açısından oldukça olumlu sonuçlara yol açmaktadır. Okulumuzun eğitim programlarında «Bahçe Etkinlikleri» önemli bir yere sahiptir.
Ekim dikim alanlarında ekimler yapmak, sulamak, bitkilerin gelişimini gözlemlemek ve olgunlaşan bitkileri meyveleri toplamak eğitim bültenlerimizde yer alan etkinliklerdendir.

Mutfak Etkinlikleri

Mutfak etkinlikleri çocukların çok yönlü gelişimini destekler. Örneğin çocukların dikkatini, planlanma becerilerini, matematik algısını, estetik düşünme yeteneğini, yaratıcılığını geliştirir. Kazandıkları bu beceriler dolaylı yoldan çocukların sosyal duygusal becerilerini de etkiler.
Bir yemeğe tuz kattığında veya şeker katıldığında nasıl bir farklılık oluşabileceğini değerlendiren bir çocuk, yaşadığı olayları da farklı yönlerden değerlendirebilir, olasılıklı düşünme yeteneğine sahip olur.

Sosyal Etkinlikler

Öğrencilerimizin gezerek, görerek, yaşayarak öğrenmeleri için konularımızla ilgili araştırma gezileri, eğitici ve eğlenceli geziler ve tiyatrolara yer verilecektir.

Oyun Etkinlikleri

Bireysel ya da organize katılımla gerçekleşen, dikkat yoğunlaştıran algı, beceri, hız kazandıran hareketli, sakin, eğitici, eğlendirici kurallı oyunlar ve zaman zaman geleneksel oyunlar eğitim bültenlerinde yer almaktadır.

Keşif İstasyonları

Öğrenme merkezleri ile çocukların farklı deneyimleri etkin bir şekilde yaşamalarına, daha küçük gruplarda birbirleriyle doğal ilişkiler kurmalarına, oyun esnasında karşılaştıkları problemleri çözmelerine, karar ve sorumluluk almalarına, kendilerini ifade etmelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine fırsat tanınmış olur.
Bu zamanlar çocukları yakından tanıma, gözlemleme ve onların dünyasını keşfetme açısından çok önemlidir. Öğretmenlerimiz bu zamanları bazen pasif bazen onların içerisinde anekdotlarını tutarak geçirmelidir.